ตั๋วเข้าชมงาน

ตั๋วเข้าชมงาน PlayStation Experience 2018 SEA จะมีทั้งหมด 3 ราคาด้วยกัน ทั้งนี้จะมีตั๋วพิเศษ VIP ที่จะสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป และยังได้รับเสื้อยืดพิเศษที่จัดทำขึ้นเฉพาะงาน PSX 2018 SEA เท่านั้น 

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมชมงานทั้งหมดจะได้คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท ซึ่งสามารถใช้ซื้อเกมที่กำหนดจากตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation ได้ระหว่างวันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2561 

ตั๋วเข้าชมงานจะจัดจำหน่าย ณ วันที่ 25 กรกฎาคมนี้ เวลา 12:00 (+7 GMT) ที่นี่

 

ชนิดและราคาของตั๋วเข้าชมงาน

 

ประเภทของตั๋วเข้าชมงาน

ราคา

รายละเอียด

ตั๋วเข้าชมงานแบบ VIP

600 บาท

1) สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. และได้รับเสื้อยืดพิเศษที่จัดทำขึ้นเฉพาะงาน PSX 2018 SEA

2) ตั๋วมีจำนวนจำกัด ซึ่งสามารถทำการสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือซื้อ ณ จุดจำหน่ายหน้างาน

3) ได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาทในเกมที่กำหนด

4) ตั๋วสามารถใช้เข้าชมงานได้เพียงวันที่กำหนดไว้เท่านั้น

ตั๋วเข้าชมงานรอบบ่าย

200 บาท

1) สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.

2) ได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาทในเกมที่กำหนด

3) ตั๋วสามารถใช้เข้าชมงานได้เพียงวันที่กำหนดไว้เท่านั้น

ตั่วเข้าชมงานรอบเย็น

100 บาท

1) สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.

2) ได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาทในเกมที่กำหนด

3) ตั๋วสามารถใช้เข้าชมงานได้เพียงวันที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

ข้อควรทราบ

1. สามารถซื้อตั๋วเข้าชมงานได้ตอนไหน

ตั๋วเข้าชมงานแบบ VIP จะทำการจำหน่ายบนเว็บไซต์ของ Thai Ticket Major ณ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:00 น. (+7 GMT)

ตั๋วเข้าชมงานรอบบ่ายและรอบเย็น จะจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายหน้างานของในแต่ละวัน

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อตั๋วเข้าชมงานแบบ VIP ณ จุดจำหน่ายหน้างาน สามารถทำการซื้อได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ของในแต่ละวัน.

ตั๋วเข้าชมงานรอบบ่าย จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 12:00 น.

ตั๋วเข้าชมงานรอบเย็น จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 16:00 น.

2. ตั๋วเข้าชมงานแบบ VIP จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง

1. สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.

2. ได้รับของเสื้อยืดลายพิเศษ และของพรีเมี่ยมพิเศษเฉพาะที่ถูกจัดทำขึ้นพิเศษเฉพาะงาน PlayStation Experience 2018 South East Asia เท่านั้น

3. สามารถซื้อตั๋วเข้าชมงานได้ที่ไหน

1. ตั๋วเข้าชมงานแบบ VIP สามารถซื้อได้จากช่องทางออนไลน์ และ ณ จุดจำหน่ายหน้างาน ทีมงานขอแนะนำให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าชมงานแบบ VIP ทำการซื้อล่วงหน้า (ตั๋วมีจำนวนจำกัด)

2. ตั๋วเข้าชมงานรอบบ่ายและรอบเย็น สามารถซื้อได้ ณ จุดจำหน่ายหน้างาน ณ เวลา 14:00 และ 18:00 ตามลำดับ (จำนวนจำกัด) (ทั้งนี้การจัดการเข้าชมงานขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ชมภายในตัวงาน)

4. ถ้าออกจากงานไปแล้ว สามารถเข้าไปใหม่ได้หรือไม่

ภายในวันเดียวกัน ท่านสามารถเข้าไปในงานได้หลังจากที่ได้ทำการออกจากงานมาแล้ว โดยท่านจะต้องไปต่อแถวเข้าตัวงานใหม่อีกครั้ง (ทั้งนี้การจัดการเข้าชมงานขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ชมภายในตัวงาน)

5. คูปองส่วนลด 100 บาท มีวิธีการใช้งานอย่างไร

คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท จะสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเกมตามที่กำหนดจากตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2561) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

6. ถ้านำเด็ก หรือบุตรหลานไปร่วมงานด้วย มีข้อแนะนำอย่างไรบ้าง    

1. เด็กที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 100 ซม. เข้าร่วมงานฟรี โดยจะต้องต่อคิวเข้างานเหมือนผู้เข้าร่วมงานปกติ และจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยตลอดเวลาที่เข้าร่วมงาน    

2. กิจกรรมภายในงานบางกิจกรรมจะมีการจำกัดอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดสังเกตหรือสอบถามจากพนักงานที่อยู่ใกล้เคียง    

3. เด็กที่ได้เข้าร่วมงานโดยไม่มีบัตรเข้างาน จะไม่ได้รับเสื้อและคูปองส่วนลด