2015-12-15

PlayStation® 客戶服務中心 遷址啟示


親愛的顧客,    

 

                                                                                             

由 2016年1月11日 起,位於銅鑼灣客戶服務中心的辦公地址將會更改如下:

新地址:香港中環德輔道105號大新人壽大廈地下

 

銅鑼灣客戶服務中心將於1月9日停止服務

舊有地址: 銅鑼灣駱克道491-499號京都商業中心23樓B室                                

 

現有之辦公時間則維持不變. 
辦公時間: 星期一至六,早上十一時至晚上八時 (星期日及公眾假期休息)                                                                                            

 

特此通知, 敬希垂注

返回