PlayStation Awards 2019 | PlayStation 25th Anniversary
PlayStation Awards 2019 | PlayStation 25th Anniversary

โหวต

การโหวตจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 ตุลาคม 2019 (2562) ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม!

เพื่อแสดงความขอบคุณต่อแฟนๆทุกๆท่านสำหรับการสนับสนุน รางวัลPlayStation 2019(2562) เราจึงได้จัดเตรียมของกํานัลและรางวัลพิเศษตางๆมากมาย!

รางวัลสำหรับผู้โหวต

PlayStation 4 Pro (Jet Black)

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโหวตแบบออนไลน์ที่ให้เหตุผลต่อเกมที่ตนเองเลือกได้ดีที่สุด

วิธีการโหวต

ขั้นที่ 1: สามารถโหวตได้สูงสุด 5 เกม
ขั้นที่ 2 : เขียนความคิดเห็นของท่าน
ขั้นที่ 3 : ตรวจสอบเนื้อหาและโหวต
* คุณสามารถโหวตได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งบัญชี
* หลังจากโหวตแล้วคุณไม่สามารถโหวตได้อีก
การโหวตจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 ตุลาคม 2019 (2562) ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม!

รายละเอียดการโหวต

หลักเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ : รางวัลขวัญใจมหาชน ครบรอบ 25 ปี PlayStation จะถูกเลือกโดยผู้ใช้งาน โดยเกม 5 ลำดับแรกที่เคยชนะรางวัล PS Awards มาในรอบ 24 ปีที่ผ่านมาจะถูกนำมาคัดเลือกและมอบรางวัล

จำนวนการโหวต : 1 ท่านสามารถโหวตได้สูงสุด 5 เกม

ระยะเวลาในการโหวต : วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม - วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2019(2562)

ผู้ที่สิทธิ์ในการโหวต : สำหรับผู้ที่ถือบัญชี PlayStation Network

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. งานนี้จัดขึ้นโดย Sony Interactive Entertainment ("ผู้จัดงาน")
 2. ระยะเวลาในการลงโหวต เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2019(2562) จนถึงเวลา 21.59 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 2019(2562) เวลาในเซิร์ฟเวอร์ของผู้จัดงานจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง
 3. เฉพาะผู้ถือบัญชีในประเทศฮ่องกง, ไต้หวัน, เกาหลี, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทยและอินโดนีเซียเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านสามารถโหวตได้ไม่เกิน 5 ชื่อเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านสามารถส่งฟอร์มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งแบบฟอร์มมากกว่าหนึ่งครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์และจะไม่นับคะแนนโหวตที่ได้รับ
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเอง หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์และคะแนนโหวตที่ได้รับจะไม่ถูกนับ
 7. ผู้เข้าร่วมต้องให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งความคิดเห็น สำหรับชื่อที่เลือกเพื่อการรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม "Best Comment Prize"
 8. สำหรับผู้ชนะที่จะได้รับรางวัล "Best Comment Prize" จะได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโหวตใน PlayStation Awards -  รางวัลครบรอบ 25 ปี PlayStation - Users’ Choice Award และผู้ที่แสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีที่ได้รับเลือก ผู้ชนะที่จะได้รับเลือกให้รับรางวัลใหญ่นั้น ผู้จัดงานจะตัดสินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยอิงจากการสร้างแรงบันดาลใจ, การตั้งเป้าหมาย และความสร้างสรรค์ของพวกเขา 
 9. ผู้ชนะที่จะได้รับรางวัล "Best Comment Prize" ในภูมิภาคเอเชีย จำนวนผู้ชนะทั้งหมด 7 คน: ผู้ชนะแต่ละคนที่มีจากประเทศฮ่องกง, ไต้หวัน, เกาหลี, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทยและอินโดนีเซีย 
 10. ผู้ชนะที่จะได้รับรางวัล "Best Comment Prize" จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล์ภายในเดือนธันวาคม 2019(2562) เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรางวัล
 11. สำหรับวันที่รับรางวัลจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการจัดส่งในภูมิภาคของผู้ชนะ (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี ของผู้ชนะ)
 12. รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้
 13. หากมีการสูญเสียหรือเกิดความล่าช้าในการมอบรางวัล ที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 14. หากผู้จัดงานมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีการทุจริตในกิจกรรมนี้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 15. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งหรือเตือนล่วงหน้าแต่อย่างใด ในกรณีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งได้
 16. Sony Interactive Entertainment ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆเกิดขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ได้รับจากลูกค้าสำหรับแคมเปญนี้จะใช้เฉพาะกับแคมเปญที่เกี่ยวข้องหรือการจัดส่งของขวัญของหรือของรางวัลเท่านั้น โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ของเรา