2018/04/27
Sony Interactive Entertainment Inc.

ประกาศ: การสิ้นสุดการลงทะเบียนบัตรเครดิตและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตบน PSP® (PlayStation®Portable)

Sony Interactive Entertainment ขอประกาศว่าผู้ใช้จะไม่สามารถลงทะเบียนบัตรเครดิตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตบนระบบ PSP ของผู้ใช้ได้อีกต่อไป นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2018(2561)*

เราขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ

*บริการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่หรือหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2018(2561) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค