2018/02/14

ประกาศยกเลิกการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ CounterSpy

คุณสมบัติออนไลน์ทั้งหมดของ Counterspy ใน PlayStation®4, PlayStation®3 และ PlayStation®Vita รวมถึงการเชื่อมโยงเกมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่กับบัญชี PSN ของคุณ, Rival Agents, ถ้วยรางวัล “International Nemesis” และคุณสมบัติอื่นๆ ของเครือข่าย จะสิ้นสุดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม2018(2561) ขอขอบคุณที่ร่วมเล่นเกมกับเรา!