ลงทะเบียนสำหรับผู้ต้องการเข้าทดสอบช่วงเบต้า

คุณสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมช่วงเบต้าของ PlayStation ได้ เมื่อคุณลงทะเบียน คุณจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมเบต้าของระบบซอฟต์แวร์ของ PlayStation, รวมทั้งแอพพลิเคชันหรือบริการต่างๆของเครือข่ายอีกด้วย