การอัพเดทระบบ PlayStation 4

การอัพเดทระบบ PlayStation 4

โปรดอัพเดทระบบ PS4 ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ การอัพเดทซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติเพิ่มเติม
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัย

หมายเหตุ
 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งไฟล์อัพเดทโดยใช้ข้อมูลอื่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์อัพเดทอย่างเป็นทางการของบริษัท Sony Interactive Entertainment ที่มีให้ดาวน์โหลด ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัพเดทด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณทำการดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัพเดทจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยวิธีการอื่นๆ หรือดำเนินการดังกล่าวบนระบบซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ระบบอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และอาจไม่สามารถติดตั้งข้อมูลการอัพเดทอย่างเป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้การรับประกันของระบบเป็นโมฆะ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้ารับบริการการรับประกันและบริการซ่อมแซมต่างๆ จากบริษัท Sony Interactive Entertainment
 • ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบทันทีก่อนหรือหลังจากที่ไฟฟ้าดับ
 • ห้ามปิดระบบของคุณในระหว่างการติดตั้ง การขัดจังหวะการติดตั้งอาจเป็นสาเหตุให้ระบบเกิดความเสียหาย
 • คุณอาจไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างหากไม่ดำเนินการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบก่อน
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบของระบบ PS4 และไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งบนระบบของคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตจากบริษัท Sony Interactive Entertainment Inc. สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์  https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/ 

เวอร์ชันล่าสุด: 6.72

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ PlayStation 4 เวอร์ชัน 6.72

ไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบสำหรับระบบ PlayStation 4 ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2019(2562) คุณสามารถใช้ไฟล์นี้ในการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบของคุณเป็นเวอร์ชัน 6.72

คุณสมบัติหลักในการอัพเดทเวอร์ชัน 6.72
 • การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการอัพเดท

คุณสามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบของระบบ PS4 ด้วยวิธีการใดก็ได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ เพื่อยืนยันว่าการอัพเดทได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อกระบวนการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ ไปที่หน้าจอฟังก์ชันและเลือก   (การตั้งค่า) > [ระบบ] > [ข้อมูลระบบ] ถ้าหมายเลขเวอร์ชันของไฟล์อัพเดทระบบที่คุณใช้ในการอัพเดทระบบปรากฏขึ้นในช่อง [ซอฟต์แวร์ระบบ] หมายความว่าสามารถทำการอัพเดทได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ใช้ฟังก์ชันการอัพเดทเครือข่ายของระบบ PS4 ในการอัพเดทระบบ

ใช้ไฟล์อัพเดทในแผ่นเกมในการอัพเดทระบบ

คุณสามารถใช้กระบวนการอัพเดทนี้ได้เมื่อระบบ PS4 ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นบันทึกไฟล์ลงบนแฟลชไดรฟ์ USB คัดลอกไฟล์อัพเดทที่บันทึกไว้ลงในระบบ PS4 ของคุณเพื่ออัพเดทระบบ

การอัพเดทผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PlayStation 4
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แบบมีสายหรือไร้สาย)
  คุณต้องกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายระบบ PS4 ของคุณก่อนใช้ฟังก์ชันการอัพเดทเครือข่าย สำหรับรายละเอียด โปรดดูคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานสำหรับระบบ PS4 ของคุณ

เลือก   (การตั้งค่า) > [การอัพเดทซอฟแวร์ระบบ] จากหน้าจอฟังก์ชัน ระบบของคุณจะตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัพเดทเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นที่มุมบนด้านซ้ายของหน้าจอ เลือก   (การแจ้ง) จากหน้าจอฟังก์ชัน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าจอต่อๆ ไปเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น

การอัพเดทโดยใช้แผ่นดิสก์

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PlayStation 4
 • แผ่นดิสก์ที่มีไฟล์อัพเดท

เมื่อท่านเล่นแผ่นดิสก์ที่มีไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันที่สูงกว่า หน้าจอคำแนะนำจะแสดงขึ้นตลอดกระบวนการอัพเดท ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดท

การอัพเดทโดยใช้คอมพิวเตอร์

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PlayStation 4
 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB เช่น แฟลชไดรฟ์ USB *ต้องมีหน่วยความจำว่างอย่างน้อย 460MB

 

 1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์อัพเดทในแฟลชไดรฟ์ USB
  ใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์โดยใช้ชื่อว่า "PS4" สร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยใช้ชื่อว่า "UPDATE"
ภายในโฟลเดอร์นั้น
 1. ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "UPDATE" ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1
  บันทึกไฟล์อัพเดทโดยใช้ชื่อว่า "PS4UPDATE.PUP"

ไฟล์อัพเดทจะมีอยู่ 2 แบบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้คอมพิวเตอร์
"ไฟล์อัพเดท (การอัพเดทปกติ)" และ "ไฟล์อัพเดท (การติดตั้งใหม่)"
โปรดทราบว่าไฟล์อัพเดททั้งสองไฟล์จะใช้ชื่อเดียวกัน คือ (PS4UPDATE.PUP)

 

 1. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่บันทึกไฟล์อัพเดทไว้เข้ากับระบบ PS4 ของคุณ จากนั้นเลือก   (การตั้งค่า) > [การอัพเดทซอฟแวร์ระบบ] จากหน้าจอฟังก์ชัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น 
 • หากระบบ PS4 ของคุณไม่สามารถจดจำไฟล์อัพเดทได้ ให้ตรวจสอบว่าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ป้อนชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวโดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่

ขั้นตอนนี้มีไว้สำหรับเริ่มต้นระบบ PS4 ของคุณใหม่และดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่ เช่น เมื่อคุณเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

 • โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ไฟล์อัพเดทในการติดตั้งใหม่ ผู้ใช้และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PlayStation 4
 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB เช่น แฟลชไดรฟ์ USB *ต้องมีหน่วยความจำว่างอย่างน้อย 1.1GB

 

 1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์อัพเดทในแฟลชไดรฟ์ USB
  ใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์โดยใช้ชื่อว่า "PS4" สร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยใช้ชื่อว่า "UPDATE"
ภายในโฟลเดอร์นั้น
 1. ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "UPDATE" ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 
  บันทึกไฟล์อัพเดทโดยใช้ชื่อว่า "PS4UPDATE.PUP"

ไฟล์อัพเดทจะมีอยู่ 2 แบบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้คอมพิวเตอร์
"ไฟล์อัพเดท (การอัพเดทปกติ)" และ "ไฟล์อัพเดท (การติดตั้งใหม่)"
โปรดทราบว่าไฟล์อัพเดททั้งสองไฟล์จะใช้ชื่อเดียวกัน คือ (PS4UPDATE.PUP)

 

 1. ปิดระบบ PS4 ของคุณ
  ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะการเปิด-ปิดระบบดับลงแล้ว หากไฟแสดงสถานะการเปิด-ปิดระบบติดสว่างเป็นสีส้ม ให้กดปุ่ม Power ของระบบ PS4 เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที (จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊บดังขึ้นสองครั้ง)
 2. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่บันทึกไฟล์อัพเดทไว้เข้ากับระบบ PS4 ของคุณ  จากนั้นกดปุ่ม Power ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
  ระบบ PS4 จะเริ่มทำงานในโหมดปลอดภัย (Safe mode)
 3. เลือก [คืนค่าเริ่มต้น PS4 (ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่อีกครั้ง)]
  ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น
 • หากระบบ PS4 ของคุณไม่สามารถจดจำไฟล์อัพเดทได้ ให้ตรวจสอบว่าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ป้อนชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวโดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่