2018/03/08

การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ 5.50 สำหรับระบบ PlayStation®4

ไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบสำหรับระบบ PlayStation 4 ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2018(2561) คุณสามารถใช้ไฟล์นี้ในการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบของคุณเป็นเวอร์ชัน 5.50

โปรดอัพเดทระบบ PS4 ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ การอัพเดทซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติต่างๆ อีกมากมาย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัย

คุณสมบัติหลักๆ ในการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ 5.50

 • ในฐานะผู้จัดการครอบครัว พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง คุณจะสามารถตรวจสอบเวลาในการเล่นเกมของบุตรหลานคุณได้ (ระยะเวลาที่พวกเขาเข้าสู่ระบบใน PS4) และกำหนดข้อจำกัดการใช้งานได้ หากต้องการจัดการการตั้งค่าเวลาในการเล่นเกมสำหรับเด็กแต่ละคน ให้เลือก   (การตั้งค่า) > [การควบคุมโดยผู้ปกครอง/การจัดการครอบครัว] > [การจัดการครอบครัว]
  • คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาทั้งหมดที่บุตรหลานคุณได้เล่นเกมในแต่ละวันได้
  • คุณสามารถกำหนดระยะเวลาในการเล่นเกมของบุตรหลานต่อวันได้ และกำหนดช่วงเวลาที่สามารถเล่นเกมได้เพื่อป้องกันไม่ให้เล่นเกมจนดึกหรือเล่นเกมในช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องการ สามารถกำหนดข้อจำกัดสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ได้
  • เมื่อสิ้นสุดการเล่นตามกำหนดเวลา การแจ้งแบบป๊อบอัพจะปรากฏขึ้นซ้ำๆ บนหน้าจอเพื่อแจ้งให้พวกเขารู้ว่าเวลาในการเล่นเกมกำลังจะหมด หากกำหนดไว้ PS4 จะบังคับให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการเล่นตามกำหนดเวลา
  • คุณสามารถเพิ่มหรือลดระยะเวลาในการเล่นเกมของบุตรหลานในแต่ละวันที่พวกเขาเล่นเกมได้
  • คุณสามารถตรวจสอบและจัดการระยะเวลาในการเล่นเกมของบุตรหลานได้ทุกเมื่อผ่าน PC หรือสมาร์ทโฟนโดยใช้   (PlayStation App) หรือโดยไปที่เว็บไซต์นี้
   https://www.playstation.com/acct/family
 • ได้มีการเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ลงใน   (ห้องสมุด)
  • [PlayStation Plus] จะปรากฏขึ้นหากคุณเคยเป็นสมาชิก PlayStation®Plus คุณสามารถติดตามทุกเกมฟรีของ PS Plus ได้
  • ขณะนี้คุณสามารถซ่อนเกมและแอพพลิเคชันต่างๆ ที่ไม่ต้องการได้จาก [รายการที่ซื้อไว้] ไฮไลท์ที่เกมหรือแอพพลิเคชัน กดปุ่ม OPTIONS จากนั้นเลือก [ไม่แสดงรายการเนื้อหาใน [รายการที่ซื้อไว้]]

คุณสมบัติใหม่หรือคุณสมบัติปรับปรุงอื่นๆ ในเวอร์ชัน 5.50

 • ได้มีการเพิ่ม [โหมด Supersampling] ลงใน   (การตั้งค่า) > [เสียงและหน้าจอ] > [การตั้งค่าวิดีโอเอาต์พุต] เปิดใช้งานโหมดนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพในเกมบางชนิด เมื่อเชื่อมต่อ PlayStation 4 Pro เข้ากับทีวีที่มีความละเอียดแบบ 2K หรือต่ำกว่า การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ PlayStation 4 Pro เท่านั้น
 • ตอนนี้คุณสามารถกำหนดค่าโลโก้และภาพพื้นหลังโดยใช้รูปภาพที่คุณชื่นชอบได้ เลือกไฟล์ภาพจากแฟลชไดรฟ์ USB ที่หน้าจอการเลือกภาพ กำหนดค่าต่างๆ ต่อไปนี้
  • โลโก้ของทีม
  • ภาพปกของทีม
  • ภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
  • ภาพสำหรับกลุ่มข้อความ
 • ในเมนูด่วน   (เพื่อนออนไลน์) ได้เปลี่ยนเป็น   (เพื่อน) จากตรงนี้คุณสามารถตรวจสอบเพื่อนออนไลน์และรายการแบบกำหนดเองได้
 • ฟังก์ชันการเล่นเพลงในเมนูด่วนได้รับการปรับปรุงแล้ว
 • ขณะนี้คุณสามารถสร้างอีเว้นท์จากหน้าจอโพรไฟล์ทีมได้แล้ว เลือก [อีเว้นท์] > [สร้างอีเว้นท์สำหรับทีมนี้] บนหน้าจอ
 • ค้นหาเกมที่สามารถเล่นบน PlayStation®VR ได้อย่างง่ายดายจากหน้าจอหลัก หรือ   (ห้องสมุด)   (PS VR) จะแสดงขึ้นถัดจากเกมที่รองรับ
 • ขณะนี้คุณสามารถลบการแจ้งได้แล้ว เลือก   (การแจ้ง) เพื่อแสดงรายการการแจ้ง กดปุ่ม OPTIONS จากนั้นเลือก [ลบ]
 • ขณะนี้คุณสามารถเลือกแบบแยกกันได้ว่าจะให้ใครสามารถดูรายชื่อผู้เล่นเกมที่คุณติดตามอยู่และใครสามารถดูรายชื่อผู้ติดตามของคุณได้ เลือก   (การตั้งค่า) > [การจัดการบัญชี] > [การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว] > [เพื่อน | การเชื่อมต่อ]

หมายเหตุ

 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งไฟล์อัพเดทโดยใช้ข้อมูลอื่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์อัพเดทอย่างเป็นทางการของบริษัท Sony Interactive Entertainment ที่มีให้บริการทางออนไลน์ ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัพเดทด้วยวิธีการอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัพเดทจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยวิธีการอื่นๆ หรือดำเนินการดังกล่าวบนระบบซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ระบบอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และอาจไม่สามารถติดตั้งข้อมูลการอัพเดทอย่างเป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้การรับประกันของระบบเป็นโมฆะ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้ารับบริการการรับประกันและบริการซ่อมแซมต่างๆ จากบริษัท Sony Interactive Entertainment
 • ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบทันทีหลังจากที่ไฟฟ้าดับ
 • ห้ามปิดระบบของคุณในระหว่างการติดตั้ง การขัดจังหวะการติดตั้งอาจเป็นสาเหตุให้ระบบเกิดความเสียหาย
 • คุณอาจไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างหากไม่ดำเนินการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบก่อน

ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบของระบบ PS4 และไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งบนระบบของคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตจากบริษัท Sony Interactive Entertainment Inc. สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/