2019/03/07

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ PlayStation 4 เวอร์ชัน 6.50

ไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบสำหรับระบบ PlayStation 4 ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2019(2562) คุณสามารถใช้ไฟล์นี้ในการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบของคุณเป็นเวอร์ชัน 6.50

โปรดอัพเดทระบบ PS4 ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ การอัพเดทซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติต่างๆ อีกมากมาย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัย

คุณสมบัติหลักในการอัพเดทเวอร์ชัน 6.50

  • ตอนนี้คุณสามารถสนุกสนานไปกับ Remote Play บนอุปกรณ์ iOS คุณสามารถใช ้   (PS4 Remote Play) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ PS4 ของคุณจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ดาวน์โหลด   (PS4 Remote Play) จาก App Store

คุณสมบัติอื่นๆในเวอร์ชัน 6.50

  • ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดปุ่มเพื่อทำการ "ตกลง" จากปุ่ม วงกลม เป็นปุ่ม กากบาท โดยทำการตั้งค่าโดยการเลือก   (การตั้งค่า) > [ระบบ] จากนั้นเลือกติ๊กเลือกกล่องตัวเลือก [ใช้ปุ่ม กากบาท เพื่อตกลง] หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้พร้อมใช้เฉพาะบางประเทศและภูมิภาคเท่านั้น
IOS เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐฯ และในประเทศอื่นๆ และใช้ภ ายใต้สิทธิ์การใช ้App Store, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และในประเทศอื่นๆ

หมายเหตุ

  • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งไฟล์อัพเดทโดยใช้ข้อมูลอื่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์อัพเดทอย่างเป็นทางการของบริษัท Sony Interactive Entertainment ที่มีให้บริการทางออนไลน์ ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัพเดทด้วยวิธีการอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัพเดทจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยวิธีการอื่นๆ หรือดำเนินการดังกล่าวบนระบบซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ระบบอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และอาจไม่สามารถติดตั้งข้อมูลการอัพเดทอย่างเป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้การรับประกันของระบบเป็นโมฆะ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้ารับบริการการรับประกันและบริการซ่อมแซมต่างๆ จากบริษัท Sony Interactive Entertainment
  • ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบทันทีหลังจากที่ไฟฟ้าดับ
  • ห้ามปิดระบบของคุณในระหว่างการติดตั้ง การขัดจังหวะการติดตั้งอาจเป็นสาเหตุให้ระบบเกิดความเสียหาย
  • คุณอาจไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างหากไม่ดำเนินการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบก่อน

ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบของระบบ PS4 และไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งบนระบบของคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตจากบริษัท Sony Interactive Entertainment Inc. สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/