2019/10/08

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ PlayStation 4 เวอร์ชัน 7.00

ไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบสำหรับระบบ PlayStation 4 ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2019(2562) คุณสามารถใช้ไฟล์นี้ในการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบของคุณเป็นเวอร์ชัน 7.00

โปรดอัพเดทระบบ PS4 ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ การอัพเดทซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติต่างๆ อีกมากมาย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัย

คุณสมบัติหลักในการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ

 • มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้   (ปาร์ตี้)
  • จำนวนคนสูงสุดที่สามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้เพิ่มจาก 8 เป็น 16 คน
  • เพิ่มการถอดเสียงแชทและปรับปรุงการช่วยการเข้าถึงให้ดีขึ้น
   ในขณะอยู่ในปาร์ตี้ใช้   (PS4 Second Screen)*1บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์มือถืออื่นของคุณเพื่อแปลงแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ให้เป็นข้อความ หรือเพื่ออ่านข้อความที่คุณป้อนให้สมาชิกปาร์ตี้คนอื่นๆ ฟัง
   คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษเท่านั้นและมีให้บริการเฉพาะบนระบบ PS4 ที่จำหน่ายในบางภูมิภาคเท่านั้น
  • ปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายให้ดีขึ้น
  • ปรับปรุงคุณภาพเสียงของการแชทผ่านเสียงให้ดีขึ้น
 • การเล่นระยะไกลสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นได้มากขึ้น
  นอกจากอุปกรณ์ Xperia™ แล้ว การเล่นระยะไกลสามารถใช้ได้กับสมารท์โฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ Android™ 5.0 ขึ้นไป*2ดาวน์โหลด   (PS4 Remote Play) จาก Google Play™ เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ นอกจากนี้ สำหรับอุปกรณ์มือถือที่ใช้ Android™ 10 สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK 4 ผ่าน Bluetooth® สำหรับการเล่นระยะไกล*2*3
*1 ดาวน์โหลด PS4 Second Screen เวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play™ หรือ App Store
*2 การเล่นระยะไกลอาจใช้ไม่ได้กับทุกอุปกรณ์
*3 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ บางคุณสมบัติ เช่น ทัชแพดและฟังก์ชันการสั่นอาจไม่พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติอื่นๆ ที่อัพเดท

 • เมื่อใช้การเล่นระยะไกลบน iPhone หรือ iPad ตอนนี้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดังนี้ เลือก   (การตั้งค่า) บนหน้าจอการเล่นระยะไกลเพื่อเปลี่ยนไปที่การตั้งค่านี้
  • iPhone หรือ iPad: ตอนนี้สามารถแสดงคอนโทรเลอร์ได้ตลอดเวลา
  • iPhone: ล็อกทิศทางหน้าจอได้
 • ขณะนี้คุณสามารถใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK 4 ผ่าน Bluetoothสำหรับการเล่นระยะไกลบน iPhone, iPad, หรือ Mac*
  อัพเดทเป็น OS ต่อไปนี้เพื่อใช้คุณสมบัตินี้
  • iOS 13
  • iPadOS 13
  • macOS Catalina
* บางคุณสมบัติ เช่น ทัชแพดและฟังก์ชันการสั่น อาจไม่พร้อมใช้งานบน iPhone และ iPad

"Xperia" เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Mobile Communications AB

App Store, iPad, iPhone, Mac, iPadOS และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

โลโก้ตัวอักษรและโลโก้ของ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้ตราใดๆ โดย Sony Interactive Entertainment Inc. เป็นการใช้ภายใต้สิทธิ์การใช้ เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นตามของเจ้าของนั้นๆ

Google Play, the Google Play logo and Android are trademarks of Google LLC.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

หมายเหตุ

 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งไฟล์อัพเดทโดยใช้ข้อมูลอื่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์อัพเดทอย่างเป็นทางการของบริษัท Sony Interactive Entertainment ที่มีให้บริการทางออนไลน์ ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัพเดทด้วยวิธีการอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัพเดทจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยวิธีการอื่นๆ หรือดำเนินการดังกล่าวบนระบบซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ระบบอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และอาจไม่สามารถติดตั้งข้อมูลการอัพเดทอย่างเป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้การรับประกันของระบบเป็นโมฆะ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้ารับบริการการรับประกันและบริการซ่อมแซมต่างๆ จากบริษัท Sony Interactive Entertainment
 • ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบทันทีหลังจากที่ไฟฟ้าดับ
 • ห้ามปิดระบบของคุณในระหว่างการติดตั้ง การขัดจังหวะการติดตั้งอาจเป็นสาเหตุให้ระบบเกิดความเสียหาย
 • คุณอาจไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างหากไม่ดำเนินการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบก่อน

ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบของระบบ PS4 และไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งบนระบบของคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตจากบริษัท Sony Interactive Entertainment Inc. สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/