คู่มือใช้งาน

* คู่มือมีเฉพาะในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น
Battle Arena Toshinden™ - Takara Co., Ltd.
©1997 UEP Systems/Sony Interactive Entertainment Inc.
©1995 Sony Interactive Entertainment Inc.
©1997 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION: © 1997 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
©1998 Grand Theft Auto and the Take-Two logo are registered trademarksof Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.
©1997 Sony Interactive Entertainment Inc.
©1995 Sony Interactive Entertainment Inc.
©Konami Digital Entertainment
MR.DRILLER® & ©1999 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
© Oddworld Inhabitants, Inc. 1997 - 2018
© 1995-2005 Ubisoft Entertainment, All Rights Reserved. Ubisoft, the Ubisoft logo, Rayman and the character of Rayman are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
©CAPCOM CO., LTD. 1996 ALL RIGHTS RESERVED.
©ATLUS All rights reserved.
R4 RIDGE RACER TYPE 4™ & ©1998 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©CAPCOM CO., LTD. 1996, 1997 ©CAPCOM U.S.A., INC. 1996, 1997 ALL RIGHTS RESERVED.
©1999 Sony Interactive Entertainment Inc.
TEKKEN™ 3 & ©1998 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. “GON”© MASASHI TANAKA / DAEWON MEDIA
© 2000 Red Storm Entertainment, Inc. All Rights Reserved. Red Strom Entertainment is a company of Ubi Soft entertainment. Red Storm Entertainment is a trademark of Ubisoft Entertainment.
©1995 Sony Interactive Entertainment Inc.
©1996 Sony Interactive Entertainment Inc.