PlayStation®Plus - โปรโมชัน Spotify Premium - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

PlayStation®Plus - โปรโมชัน Spotify Premium - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนลด Spotify สำหรับสมาชิก PlayStation Plus
[เมษายน2018(2561) - มีนาคม2019(2562)]
ร้านค้าที่ร่วมรายการ ร้านค้าออนไลน์ผู้จำหน่ายระบบ PlayStation®4 และ PlayStation®3 หรือที่เรียกว่า PlayStation®Store
วันเริ่มต้นโปรโมชัน 10/04/2018(2561)
วันสิ้นสุดโปรโมชัน 31/03/2019(2562)
ประเทศที่่ร่วมรายการ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย
Spotify Premium แพ็กเกจสมาชิก Spotify Premium ที่ซื้อผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ 
 1. ข้อเสนอนี้มอบให้กับสมาชิกผู้ถือบัญชี Sony Entertainment Network (“SEN”) (ก่อนหน้านี้เรียกว่า PlayStation®Network (“PSN”)) ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ร่วมรายการ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก PlayStation®Plus (“PS Plus”) อยู่แล้วในขณะที่ทำการซื้อ Spotify Premium จาก PlayStation Store (“ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ”)
 2. สมาชิก PS Plus ที่ได้รับข้อเสนอนี้จะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% จากค่าบริการสมาชิกรายเดือน ณ ช่วงเวลานั้นๆ ของแพ็กเกจสมาชิก Spotify Premium ที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนวันสิ้นสุดโปรโมชัน (“ข้อเสนอ”) ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการจะได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดนี้ตราบเท่าที่ยังใช้ทั้งแพ็กเกจสมาชิก PS Plus และแพ็กเกจสมาชิก Spotify Premium ที่ซื้อก่อนวันสิ้นสุดโปรโมชัน กรณีที่ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการยกเลิกแพ็กเกจสมาชิก PS Plus แพ็กเกจสมาชิก Spotify Premium จะยังคงใช้งานได้ต่อไป แต่ค่าบริการสมาชิกรายเดือนของ Spotify Premium ที่ต้องชำระนับจากนั้น จะคิดตามค่าบริการเต็มจำนวนของ Spotify Premium ที่ปรากฏบน PS Store ณ เวลานั้น
 3. ข้อเสนอนี้มีผลตั้งแต่วันเริ่มต้นโปรโมชันและหมดเขตในวันสิ้นสุดโปรโมชัน นับจากนี้จะเรียกระยะเวลานับจากวันเริ่มต้นโปรโมชันจนถึงและรวมถึงวันสิ้นสุดโปรโมชันว่า “ระยะเวลาโปรโมชัน
 4. ผู้มีสิทธิ์่ร่วมรายการจะต้องซื้อแพ็กเกจSpotify Premium ผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 5. ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการแต่ละท่านสามารถรับข้อเสนอได้เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น
 6. ข้อเสนอมีผลสำหรับแพ็กเกจSpotify Premium ที่ซื้อผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 7. ข้อเสนอมีผลในประเทศที่ร่วมรายการเท่านั้น
 8. ผู้ประสงค์ลงทะเบียน PSN ต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ PSN และนโยบายความเป็นส่วนตัว
 9. แพ็กเกจPS Plus และ Spotify Premium สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ถือบัญชี SEN ที่สามารถเข้าใช้ PlayStation®Store และมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเท่านั้น การให้บริการ PSN, PS Store, PS Plus และ Spotify Premium เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานและข้อจำกัดในประเทศและภาษานั้นๆ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ขอรับข้อเสนอนี้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รับประกันความพร้อมในการให้บริการ คุณสมบัติออนไลน์ของเกมบางอย่างอาจถูกยกเลิกโดยจะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสม จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการซื้อ PlayStation®Music และ PS Plus และเป็นไปตามข้อกำหนดฉบับเต็มของ ข้อกำหนดในการให้บริการ PSN การใช้บริการ Spotify Premium เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน Spotify
 10. แพ็กเกจสมาชิก PS Plus และแพ็กเกจสมาชิก Spotify Premium ที่ซื้อจาก PS Store จะมีผลต่อเนื่องจนกว่าจะมีการยกเลิก โดยค่าบริการสมาชิกสำหรับแต่ละบริการจะถูกหักจากกระเป๋าเงินของผู้ใช้โดยอัตโนมัติหากผู้ใช้มียอดเงินในกระเป๋าเงินเพียงพอ หรือผ่านช่องทางการชำระที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของตน ผู้ใช้สามารถยกเลิกแพ็กเกจสมาชิก PS Plus และ/หรือ Spotify Premium ได้ทุกเมื่อเพื่อให้การสมัครสมาชิกสิ้นสุดลงในวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไป การดำเนินการนี้จะยุติภาระการชำระเงินค่าบริการสมาชิกในอนาคต แต่ผู้ใช้จะไม่ได้รับเงินคืนในส่วนของเงินที่ได้ชำระไปแล้ว

  สามารถดูวิธีการยกเลิกแพ็กเกจได้ที่คำถามที่พบบ่อย

  ทางเราจะเปิดฟังก์ชันโอนเงินอัตโนมัติในการตั้งค่าบัญชีของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ทำการซื้อแพ็กเกจดังนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้มียอดเงินในกระเป๋าเงินไม่เพียงพอต่อการชำระค่าบริการสมาชิก ระบบจะทำการหักยอดเงินตามจำนวนที่กำหนดผ่านช่องทางการชำระที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของตน (หากมี) เว้นแต่ผู้ใช้จะปิดฟังก์ชันโอนเงินอัตโนมัติ การปิดฟังก์ชันโอนเงินอัตโนมัติ ให้ไปที่ [การตั้งค่าบัญชี] > [กระเป๋าเงิน] > [การตั้งค่ากระเป๋าเงิน]
 11. จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต ค่าบริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 12. ผู้ออกโปรโมชันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลที่มีพฤติกรรมขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือวัตถุประสงค์ของข้อเสนอตามดุลยพินิจที่เหมาะสม
 13. ผู้ออกโปรโมชันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอนี้ หรือปรับปรุงและ/หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อหากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นหรือในกรณีที่มีสถานการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้
 14. กรณีที่เกิดข้อพิพาท คำตัดสินของผู้ออกโปรโมชันถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการติดต่อผ่านจดหมายหรือการพูดคุยหารือแต่อย่างใด
 15. หากมีเหตุผลใดๆ ให้เชื่อว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมาย หลอกลวง ไม่มีผลใช้งาน หรือไม่เหมาะสม ผู้ออกโปรโมชันสามารถปฏิเสธการให้ข้อเสนอนี้ได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
 16. ผู้ออกโปรโมชัน” คือ Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited ห้องชุด 01-07 ชั้น 16 อาคารออฟฟิศทาวเวอร์ แลงแฮมเพลส เลขที่ 8 ถนนอาร์ไกล์ เมืองเกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 17. ให้วิเคราะห์และตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามกฎหมายของฮ่องกงภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณาว่าสัญญาระหว่างผู้ร่วมรายการแต่ละรายและผู้ออกโปรโมชันได้รับการจัดทำและดำเนินการภายในฮ่องกง