วิธีการเติมเงิน

วิธีการเติมเงิน

กระเป๋าเงินคืออะไร

สมาชิก PSN ทุกคนจะมี E-Wallet เพียงเติมเงินลงใน E-Wallet ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งด้านล่างนี้:

PayPal

คุณสามารถเติมเงินลงในบัญชีของคุณได้ด้วย PayPal

บัตร PlayStation™Network แบบรายเดือน & บัตรสมาชิก PlayStation®Plus
บัตรเครดิต

คุณสามารถเติมเงินลงในบัญชีของคุณได้ด้วยบัตร VISA หรือบัตร MASTER