อุปกรณ์เสริมของ PS Vita

อุปกรณ์เสริมของ PS Vita

การ์ดหน่วยความจำ (8GB)
รหัสผลิตภัณฑ์: PCH-Z081 G
ราคาแนะนำ: 690 บาท
การ์ดหน่วยความจำ (16GB)
รหัสผลิตภัณฑ์: PCH-Z161 G
ราคาแนะนำ: 1,290 บาท
การ์ดหน่วยความจำ (32GB)
รหัสผลิตภัณฑ์: PCH-Z321 G
ราคาแนะนำ: 2,390 บาท
การ์ดหน่วยความจำ (64GB)
รหัสผลิตภัณฑ์: PCH-Z641 G
ราคาแนะนำ: 3,290 บาท
ฟิล์มกันรอย PlayStation®Vita
(สำหรับซีรี่ส์ PCH-2006)
รหัสผลิตภัณฑ์: PCHJ-15018
ราคาแนะนำ: 289 บาท
สาย USB
รหัสผลิตภัณฑ์: PCH-ZUC1 X
ราคาแนะนำ: 340 บาท
ชุดหูฟังแบบอินเอียร์
สี: สีดำ
รหัสผลิตภัณฑ์: PCH-ZHS1 G
ราคาแนะนำ: 590 บาท
ชุดหูฟังแบบอินเอียร์
สี: สีขาว
รหัสผลิตภัณฑ์: PCH-ZHS1 GYW
ราคาแนะนำ: 590 บาท
อะแดปเตอร์ AC
รหัสผลิตภัณฑ์: PCH-ZAC1 H
ราคาแนะนำ: 340 บาท