การอัพเดทระบบ PlayStation®Vita

การอัพเดทระบบ PlayStation®Vita

หมายเหตุ

 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งไฟล์อัพเดทโดยใช้ข้อมูลอื่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์อัพเดทอย่างเป็นทางการของ Sony Interactive Entertainment ที่มีให้บริการทางออนไลน์หรือในการ์ด PS Vita ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัพเดทด้วยวิธีการอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัพเดทจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยวิธีการอื่นๆ หรือดำเนินการดังกล่าวบนระบบ PS Vita ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ระบบ PS Vita อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และอาจไม่สามารถติดตั้งข้อมูลการอัพเดทอย่างเป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้การรับประกันของระบบ PS Vita เป็นโมฆะ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้ารับบริการการประกันและบริการซ่อมแซมต่างๆ จาก Sony Interactive Entertainment
 • ห้ามปิดเครื่องหรือถอดการ์ดหน่วยความจำสำหรับระบบ PS Vita ของคุณออกในระหว่างการอัพเดท การขัดจังหวะการอัพเดทอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความบกพร่องในระบบ
 • กระบวนการอัพเดทอาจไม่สามารถเริ่มได้หากระดับประจุแบตเตอรี่ต่ำ
 • คุณอาจไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างหากไม่ดำเนินการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบก่อน

*ซอฟต์แวร์ระบบ:
การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ PS Vita และระบบ PS TV ที่ติดตั้งลงบนระบบของคุณต้องอยู่ภายใต้ใบอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์จาก Sony Interactive Entertainment สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่เว็บไซต์ http://doc.dl.playstation.net/doc/psvita-eula/

วิธีการอัพเดท

คุณสามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ PS Vita และระบบ PS TV ด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

 

หลังจากการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ ไปที่หน้าจอหลักและเลือก [การตั้งค่า] > [เริ่ม] > [ระบบ] > [ข้อมูลระบบ] ถ้าหมายเลขเวอร์ชันของไฟล์อัพเดทระบบที่คุณใช้ในการอัพเดทระบบปรากฏขึ้นในช่อง [ซอฟต์แวร์ระบบ] หมายความว่าสามารถทำการอัพเดทได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

อัพเดทโดยใช้ Wi-Fi

ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi ของระบบ PS Vita ของคุณในการอัพเดทระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การอัพเดทจะต้องอาศัยสิ่งต่อไปนี้:

 • ระบบ PS Vita
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แบบไร้สาย)

คุณต้องกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายระบบ PS Vita ของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจาก คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน ระบบ PS Vita ของคุณ

 

สำหรับการอัพเดทโดยใช้ Wi-Fi ให้เลือก [การตั้งค่า] > [เริ่ม] > [การอัพเดทระบบ] > [อัพเดทโดยใช้ Wi-Fi] ในสถานที่ที่มีจุดเชื่อมต่อที่คุณสามารถใช้งานได้ ระบบ PS Vita ของคุณจะตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัพเดทเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น

 • คุณไม่สามารถดำเนินการอัพเดทโดยใช้วิธีถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G) ได้
การอัพเดทโดยใช้การ์ด PS Vita

ใช้ไฟล์อัพเดทที่อยู่ในการ์ด PS Vita ในการอัพเดทระบบ สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PS Vita / ระบบ PS TV/li>
 • การ์ด PS Vita ที่มีไฟล์อัพเดทอยู่

เมื่อคุณเริ่มเกมที่มีไฟล์อัพเดทเวอร์ชันล่าสุดอยู่ จะมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำกระบวนการอัพเดทให้กับคุณ ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดท

อัพเดทโดยการเชื่อมต่อกับ PC

ใช้คุณสมบัติเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ (Windows® / Mac) ในการอัพเดทระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PS Vita
 • คอมพิวเตอร์ (Windows® / Mac)

*เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

*ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Content Manager Assistant for PlayStation® ลงบนคอมพิวเตอร์

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://cma.dl.playstation.net/cma/win/en/index.html

 

 1. ตรวจสอบว่า Content Manager Assistant กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์

Windows®:
ค้นหาไอคอน Content Manager Assistant ที่ส่วนการแจ้งเตือนของทาสก์บาร์:

Mac:
ค้นหาไอคอนโปรแกรม Content Manager Assistant ในแถบเมนู:

 1. เชื่อมต่อระบบ PS Vita ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
 2. บนระบบ PS Vita ให้เลือก [การตั้งค่า] > [เริ่ม] > [การอัพเดทระบบ] > [อัพเดทโดยการเชื่อมต่อกับ PC] ระบบ PS Vita ของคุณจะตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัพเดทเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น
อัพเดทโดยการเชื่อมต่อกับระบบ PS3®

ใช้คุณสมบัติเครือข่ายของระบบ PS3® ในการอัพเดทระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PS Vita
 • PlayStation®3

*ซอฟต์แวร์ระบบต้องเป็นเวอร์ชัน 4.00 หรือใหม่กว่า

*เตรียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณต้องกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายของระบบ PS3®

สำหรับรายละเอียด โปรดดู คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานของระบบ PS3®

 1. เชื่อมต่อระบบ PS Vita ของคุณเข้ากับระบบ PS3® โดยใช้สาย USB
 2. ต้องปิดแอพพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดอยู่และเลือก [ไอคอนผู้ใช้งาน]
 3. บนระบบ PS Vita ของคุณ เลือก [การตั้งค่า] > [เริ่ม] > [การอัพเดทระบบ] > [อัพเดทโดยการเชื่อมต่อกับระบบ PS3®]
  ระบบ PS Vita ของคุณจะตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัพเดทเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น
อัพเดทโดยการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

ใช้คุณสมบัติเครือข่ายของระบบ PS TV ในการอัพเดทระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PS TV
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แบบมีสายหรือไร้สาย)

คุณต้องกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายระบบ PS TV ของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานระบบ PS TV ของคุณ

เมื่อคุณเลือก [การตั้งค่า] > [เริ่ม] > [การอัพเดทระบบ] ระบบ PS TV จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัพเดทเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น

อัพเดทโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB

ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นบันทึกไฟล์ฺลงบนแฟลชไดรฟ์ USB คัดลอกไฟล์ที่บันทึกไว้ไปยังระบบ PS TV ของคุณเพื่ออัพเดทระบบ

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัพเดท:

 • ระบบ PS TV
 • คอมพิวเตอร์ (Windows® / Mac)
  *ต้องเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
 • แฟลชไดรฟ์ USB
  *ต้องมีพื้นที่ว่างขนาด 150 MB
 1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์อัพเดทบนแฟลชไดรฟ์ USB ใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์บนแฟลชไดรฟ์ USB โดยตั้งชื่อว่า "PSVITA" ภายในโฟลเดอร์ดังกล่าว ให้สร้างอีกหนึ่งโฟลเดอร์โดยตั้งชื่อว่า "UPDATE".
 2. ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท และบันทึกลงในโฟลเดอร์ "UPDATE" ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า "PSVUPDAT.PUP".
 1. ปิดเครื่องระบบ PS TV ของคุณ
 2. กดปุ่ม Power บนระบบ PS TV ของคุณค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
  ระบบจะเริ่มทำงานในโหมดปลอดภัย (Safe mode)
 3. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์โดยใช้สาย USB จากนั้นกดปุ่ม PS
 4. เลือก [ซอฟต์แวร์อัพเดทระบบ] > [อัพเดทจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB]
 5. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่บันทึกไฟล์อัพเดทไว้เข้ากับระบบ PS TV ของคุณ ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น
 • หากระบบ PS TV ของคุณไม่สามารถจดจำไฟล์อัพเดทได้ ให้ตรวจสอบว่าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ป้อนชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวโดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่