บริการการรับประกันประจำภูมิภาค

บริการการรับประกันประจำภูมิภาค

บริการการรับประกันประจำภูมิภาคมอบสิทธิ์ในการขอรับประกันผลิตภัณฑ์ PlayStation®4*, PlayStation®VR*, PlayStation®3* และ PlayStation®Vita* ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นๆ อย่างเป็นทางการและได้รับใบอนุญาตซื้อขายจาก Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited 

รุ่นที่มีบริการการรับประกันประจำภูมิภาคจะมี “สัญลักษณ์การรับประกันประจำภูมิภาค” อยู่บนบรรจุภัณฑ์

* สำหรับรุ่นที่กำหนดเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 จะมีเครื่องหมาย "Local Warranty Notice" แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ (ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง) เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับการประกันเครื่องและรองรับการบริการหลังการขายได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเครื่องในระบบ PlayStation® (https://asia.playstation.com/content/dam/pscom/hk/support/warranty-services/20180801-th-tnc-pssystems.pdf)

ภาพของ Local Warranty Notice อยู่ที่นี่
ประเทศที่ร่วมรายการ
รุ่นที่ร่วมรายการในไทย
PS VR *
 • CUH-ZVR1H
 • CUH-ZVR1HCA (ไม่รวมกล้อง)
*การลงทะเบียนออนไลน์หรือการเพิ่มระยะเวลารับประกันไม่สามารถดำเนินการได้ในส่วนของ PS VR
PS4™Pro
 • CUH-7106BBZKX
 • CUH-7106BBZLX
 • CUH-7106BBZJX
 • CUH-7106BB01
 • CUH-7006BB01
PS4™
 • CUH-2106ABZN
 • CUH-2106AB01
 • CUH-2106AB02
 • CUH-2106BB01
 • CUH-2106BB02
 • CUH-2006BBZDX
 • CUH-2006AB01
 • CUH-2006AB02
 • CUH-2006AB03
 • CUH-2006AB04
 • CUH-2006BB01
 • CUH-2006BB02
 • CUH-2006BBZBX
 • CUH-1206AB01
 • CUH-1206AB02
 • CUH-1206ABZ4X
 • CUH-1206ABZ5X
 • CUH-1106AB01
 • CUH-1106AB02
 • CUH-1106ABZ3X
 • CUH-1006AA01
 • CUH-1006AB01
PS3™
 • CECH-4306C
 • CECH-4206C
 • CECH-4206CLW
 • CECH-4006B
 • CECH-4006BLW
 • CECH-4006C
 • CECH-4006CGA
 • CECH-4006CAZ
PSVita
 • PCH-2006ZA11
 • PCH-2006ZA12
 • PCH-2006ZA13
 • PCH-2006ZA14
 • PCH-2006ZA15
 • PCH-2006ZA16
 • PCH-2006ZX17
 • PCH-2006ZX18
 • PCH-2006ZAZ5
 • PCH-2006ZAZ7
 • PCH-2006ZA19
 • PCH-1106ZA01
 • PCH-1106ZA02
 • PCH-1006ZA01
 • PCH-1006ZA02
 • PCH-1006ZA03
 • PCH-1006ZA04
 • PCH-1006ZA05
 • PCH-1006ZAZ3
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

เข้าสู่ระบบบัญชี PlayStation Network (PSN) และทำการลงทะเบียนขอรับการประกัน PlayStation®4/PlayStation®Vita ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับสิทธิ์เพิ่มระยะเวลารับประกันฟรีอีก 90 วัน

สมาชิก PSN ต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ก่อนหมดระยะการรับประกันมาตรฐาน (1 ปี)

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิก PSN ในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซียเท่านั้น สมาชิก ในฟิลิปปินส์และเวียดนามไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการนี้

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่ม "ไอดีออนไลน์" ลงในบัญชี PSN ของคุณแล้ว มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ PlayStation® ผ่านระบบออนไลน์ได้แม้จะมีบัญชี PSN ที่ถูกต้องก็ตาม

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ : Chrome หรือ Firefox

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการการรับประกันประจำภูมิภาค
 1. Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited (“SIEH”) ต้องให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในส่วนของวัสดุหรือกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์แรกเริ่ม ผ่านตัวแทนบริการประจำพื้นที่ในประเทศที่ร่วมรายการบริการการรับประกันประจำภูมิภาค (“ตัวแทนบริการของ SIEH”) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการการรับประกันประจำภูมิภาค ชิ้นส่วนที่บกพร่องหรือชิ้นส่วนเสริม (เช่น ชิปปรับแต่งเกมหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่มีในผลิตภัณฑ์แรกเริ่ม) ที่พบในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเปลี่ยน / ถอดโดยตัวแทนบริการของ SIEH ในระหว่างขั้นตอนการซ่อมแซม (หากมี) ถือเป็นทรัพย์สินของ SIEH แม้ผลิตภัณฑ์จะผ่านการซ่อมแซมโดยตัวแทนบริการของ SIEH แต่จะไม่มีการเพิ่มระยะเวลาการรับประกันจากเดิมหนึ่ง (1) ปีเนื่องด้วยมีการซ่อมแซมหรือเหตุผลอื่นใด
 2. บริการซ่อมแซมภายใต้การรับประกันนี้จะรวมค่าดำเนินการและชิ้นส่วนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างเหมาะสมของผลิตภัณฑ์
 3. ต้องนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมายืนยันเมื่อต้องเข้ารับบริการซ่อมแซม
 4. การรับประกันนี้จะไม่มีผลและบริษัทฯ จะไม่ให้บริการซ่อมแซมในกรณีดังต่อไปนี้ 
 5. (ก) ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ร่วมกันผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่มิได้จำหน่ายหรือไม่ได้รับใบอนุญาตจาก SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอุปกรณ์เสริมเกม อะแดปเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต และแผ่นดิสก์ออฟติคอลที่มิใช่ของแท้) หรือไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ได้

  (ข) ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (รวมถึงการให้เช่า) หรือถูกนำไปดัดแปลงหรืองัดแงะไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ หรือได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

  (ค) ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย การใช้งานผิดวิธี การนำไปใช้ในทางที่ผิด การละเลย อุบัติเหตุ การสึกหรอและฉีกขาด การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในส่วนของวัสดุหรือกระบวนการผลิต

  (ง) หมายเลขผลิตภัณฑ์มีการปรับเปลี่ยน มีรอยตำหนิ มีร่องรอยการแกะ หรือถูกแกะออก หากป้ายรับประกันบนผลิตภัณฑ์ (ไม่รวม PLAYSTATION®VITA) ได้รับความเสียหายไม่ว่าในรูปแบบใด หรือถูกยืดออกหรือแกะออก จะถือว่าผลิตภัณฑ์ถูกปรับเปลี่ยนหรืองัดแงะ

  หรือ

  (จ) ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการอนุญาตใช้งานระบบ

   

 6. การรับประกันนี้จะมีผลและใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการที่จำหน่ายในประเทศที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการและได้รับใบอนุญาตซื้อขายจาก SIEH เท่านั้น และบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จะต้องมีสัญลักษณ์การรับประกันประจำภูมิภาค
 7. แม้ไม่ได้ให้บริการซ่อมแซมกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกปรับแต่งดังที่ระบุไว้ในข้อ 4 ในข้างต้น ตัวแทนบริการของ SIEH สามารถให้บริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรับแต่งได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวหากลูกค้าลงนามรับรองในเอกสารที่ศูนย์ให้บริการซ่อมแซมจัดเตรียมขึ้นเพื่อระบุข้อตกลงและเงื่อนไขในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ถูกดัดแปลง ที่ตัวแทนบริการของ SIEH มอบให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้านำผลิตภัณฑ์มาเข้ารับบริการซ่อมแซม
 8. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายพร้อมสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบติดตั้งภายในและ/หรือภายนอก (“สื่อจัดเก็บข้อมูล”) ข้อมูลที่บันทึกไว้ในสื่อจัดเก็บข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้ ในส่วนของบริการซ่อมแซมกรณีสื่อจัดเก็บข้อมูลที่ให้ไว้ การสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อจัดเก็บข้อมูลก่อนเข้ารับบริการซ่อมแซมถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ตัวแทนบริการของ SIEH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหรือฮาร์ดดิสก์
 9. หากผลิตภัณฑ์ต้องได้รับบริการซ่อมแซม ลูกค้าต้องรับภาระและหน้าที่ในการชำระค่าบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการลูกค้าแห่งใดแห่งหนึ่งของตัวแทนบริการของ SIEH ด้วยตัวเอง หลังการบริการเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการเดินทางมารับของจากสถานที่เดียวกันด้วย สามารถตรวจสอบที่อยู่และเวลาเปิดทำการของศูนย์บริการลูกค้าได้ที่เว็บไซต์ http://asia.playstation.com
 10. เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาผูกมัดในการรับประกันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ตัวแทนบริการของ SIEH สามารถเลือกที่จะซ่อมแซมเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่โครงแบบและคุณสมบัติเดิมตามที่บริษัท Sony Interactive Entertainment Inc. ได้ออกแบบและทำการผลิต หรือเลือกที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์จัดทำใหม่ที่มีวัสดุเทียบเท่ากับของเดิมในทุกด้านได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในกรณีใด ซอฟต์แวร์ระบบ (หรือผลิตภัณฑ์จัดทำใหม่ที่นำมาเปลี่ยน) จะต้องได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มี ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้คงไว้หรือขอให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบในเวอร์ชันที่มีอยู่ก่อนหน้าวันที่ขอรับบริการซ่อมแซม
 11. การรับประกันนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นการรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิต (การรับประกันสำหรับนักท่องเที่ยว) ได้
 12. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการการรับประกันต้องได้รับการกำกับและตีความตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ศาลประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประกันนี้
 13. SIEH ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการการรับประกันประจำภูมิภาคหรือบริการซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า